Mondj nemet a bullyingra!

 

A projekt bemutatása

Az Európai Unió célkitűzései között központi szerepet játszik az ifjúsági munkanélküliség szintjének csökkentése és a munkanélküliség hatásainak enyhítése. Az EUROSTAT (2018-as) adatai szerint a NEET-fiatalok aránya – Magyarország kivételével – a partnerországokban magasabb, mint az európai átlag. Általánosságban a NEET-fiatalokra jellemző az alacsony iskolai végzettség, a szegénység, és a szegénység generációk közötti átörökítése miatt kedvezőtlen viselkedésminták, elsősorban a helyzet megváltoztatásához szükséges motiváció hiánya.

A fiatalok különösen ki vannak téve az online zaklatás minden formájának. Egyes kockázati tényezők növelik a zaklatás valószínűségét (az elkövetők gyakran egyben áldozatok is). A társadalmilag kirekesztett, alulképzett csoportok tagjai vagy valamilyen testi elváltozással élők veszélyeztetettebbek, mint a társaik. Mindemellett az online zaklatást gyakran a valós térben zajló agresszió és bántalmazás kíséri.

A NEET-fiatalok az olyan rendszeres tevékenységek hiányában, mint a munka és a tanulás, több időt töltenek a kibertérben, és gyakrabban válnak zaklatás, emberkereskedelem vagy szexuális kizsákmányolás áldozatává.

A projekt fő célja, hogy öt európai országban megelőzze és csökkentse a zaklatás elterjedtségét a NEET-fiatalok körében azáltal, hogy fejleszti a felnőttoktatók, oktatók, szociális munkások és más szolgáltatók eszköztárát, hogy képessé tegye őket a jelenség felismerésére, a zaklatás szereplőinek támogatására, a zaklatók viselkedési mintáinak átalakítására és a passzív szemtanúk aktivizálására.

A projekt közvetlen célcsoportját a felnőttoktatók, oktatók, szociális munkások és a segítő szakmák egyéb képviselői, közvetett célcsoportját pedig a NEET-ek alkotják.

A projekt első szakaszában megvalósult kutatás a háttérinformációk szisztematikus átvilágítására összpontosít. A zaklatásról több tanulmány is megjelent, de elsősorban pszichológiai és gyermekvédelmi szempontból, és sokkal kevesebb ismeret gyűlt össze a társadalmi-gazdasági tényezőkről, amelyek a NEET-fiatalok szempontjából döntő fontosságúak lehetnek.

A közvetlen célcsoport (pedagógusok, oktatók, szociális munkások stb.) számára egy digitális kézikönyv is készül, amely többek között a zaklatásról, a különböző közösségi médiaplatformokról, a digitális kompetenciákról, az innovatív oktatási módszerekről stb. tartalmaz információkat.

Részben oktatási céllal, részben pedig azért, hogy helyet adjon a szereplők közötti különböző interakcióknak, egy képzési platform kerül kialakításra. Itt a pedagógusok megoszthatják majd problémáikat és a legjobb gyakorlatokat; a fiatalok segítséget kérhetnek a tanulási folyamat során vagy abban az esetben, ha bántalmazást tapasztalnak.

Végül, de nem utolsósorban pedig egy online játék kerül kifejlesztésre, amely az IKT összes új lehetőségét felhasználja, különösen a játékos, interaktív és részvételi funkciókat, hogy érzékenyítse mind a két csoport tagjait.

Mondj nemet a bullyingra! - hivatalos weboldal

Hírlevelek

1. Hírlevél >

2. Hírlevél >

Eredmények

Kutatásról >

Kézikönyv >

Eredmények >

Események

Képzők képzése – Athén >

Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum >

Konferencia – A bullying megelőzésének és kezelésének lehetőségei a neet-fiatalok körében >

Konferencia Győrben 2022. tavasz >

Partnerek

European Digital Learning Network – DLEARN
PARENTS ASSOCIATION STEP BY STEP
ENTERPRISE-UNIVERSITY OF ZARAGOZA FOUNDATION (FEUZ)
ASSERTED KNOWLEDGE (AKNOW)

Ugrás az oldal tetejére >